Om oss

Formål
Foreningens formål er å etablere faglige
møteplasser for, elektro- og automatiseringsfagene på land og til havs som formidler av kompetanse innen elsikkerhet og bygger nettverk mellom personer og foretak som har ulike roller innen elsikkerhetsområdet.
Eksempler er leverandørbedrifter, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, industribedrifter, rådgivere, entreprenører, myndigheter , kontrollselskaper og eiere/brukere av elektriske anlegg mv. 


Hvem kan være medlemmer
 Bedrifter og institusjoner som er knyttet til fagene enten som leverandør eller sluttbruker, eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler og pensjonister kan etter søknad bli medlemmer med redusert kontingent.
Om oss

Foreningens formål er å etablere faglige møteplasser for, elektro- og automatiseringsfagene på land og til havs som formidler av kompetanse innen elsikkerhet og bygger nettverk mellom personer og foretak som har ulike roller innen elsikkerhetsområdet.
Eksempler er leverandørbedrifter, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, industribedrifter, rådgivere, entreprenører, myndigheter , kontrollselskaper og eiere/brukere av elektriske anlegg mv. 

Hvem kan være medlemmer

 Bedrifter og institusjoner som er knyttet til fagene enten som leverandør eller sluttbruker, eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler og pensjonister kan etter søknad bli medlemmer med redusert kontingent.
Om oss

Foreningens formål er å etablere faglige møteplasser for, elektro- og automatiseringsfagene på land og til havs som formidler av kompetanse innen elsikkerhet og bygger nettverk mellom personer og foretak som har ulike roller innen elsikkerhetsområdet.
Eksempler er leverandørbedrifter, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, industribedrifter, rådgivere, entreprenører, myndigheter , kontrollselskaper og eiere/brukere av elektriske anlegg mv. 
Test av webkurs
Hvem kan være medlemmer

 Bedrifter og institusjoner som er knyttet til fagene enten som leverandør eller sluttbruker, eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdene. 
 Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler og pensjonister kan etter søknad bli medlemmer med redusert kontingent.